Sản phẩm  THIẾT BỊ BÁO GỌI Y TÁ  Hệ Thống Gọi Y Tá AIPHONE  Hệ Thống Gọi Y Tá NIM - AIPHONE

Hệ Thống Gọi Y Tá NIM - AIPHONE

31 Sản phẩm được tìm thấy

Nguồn 48V DP-48 cho máy chủ NIM

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Loa mở rộng cuộc gọi IER-2

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Nút chuông gọi y tá NIR-6

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Nút bấm gọi y tá NIR-8

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Nút gọi NIR-7W

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Loa trần Aiphone NI-LB

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đèn báo hành lang NIR-4BZ

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Nút đặt lại cuộc gọi NIR-2

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đèn báo hành lang Aiphone NIR-34

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đèn báo hành lang Aiphone NIR-32

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đèn báo hành lang Aiphone NIR-31

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Bộ cấp nguồn IS-PU-S

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Chốt giật khẩn cấp NIR-7HW

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Đèn báo tín hiệu NIR-4S

Mã sản phẩm:
Liên hệ

THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH DÀI HẠN

THIẾT KẾ & THI CÔNG TRỌN GÓI

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP